Regulamin

Realizujemy zamówienia wy??cznie o warto?ci przekraczaj?cej 100 z?. Po zako?czeniu transakcji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia formy przesy?ki oraz potwierdzenia, ?e zamawiany towar jest dost?pny w magazynie pracowni w ??danej ilo?ci. Na ?yczenie wystawiamy faktury VAT. Wszystkie przedmioty w naszym sklepie s? nowe.Wysy?ka towaru nast?puje nast?pnego dnia po zaksi?gowaniu wp?aty na naszym koncie. W tytule przelewu prosimy wpisa? imi?, nazwisko oraz dok?adny adres do dostarczenia przesy?ki.
Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za opó?nienia w dostarczeniu przesy?ek przez Poczt? Polsk?. Na ?yczenie klienta, udost?pniamy numer nadania paczki celem ustalenia jej statusu. Zastrzegamy sobie mo?liwo?? przed?u?enia terminu realizacji zamówienia, jednak?e o fakcie tym klient b?dzie poinformowany niezw?ocznie drog? mailow? lub telefoniczn?.
Staramy si? dobrze zabezpiecza? wysy?any towar. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za uszkodzenia. Paczki wysy?ane s? w opcji "ostro?nie".
W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowy z opisem szkody i zdj?ciem.