O nas

Powstali?my jako garncarski zak?ad rzemie?lniczy 25 lat temu. Produkujemy bardzo ró?norodne produkty - zarówno naczynia gliniane przydaj?ce si? w kuchni do kiszenia kapusty jak i donice stawiane w holach biurowców czy ozdobne naczynia wykorzystywane jako podstawy do kompozycji kwiatowych prezentowane w ?wiatowych pokazach sztuki florystycznej. W naszej ofercie produkcyjnej znajduj? si? równie? przedmioty i?cie dekoracyjne, np. ?wieczniki, lichtarze, florystyczne imbryki, wazony, wazy, ikebany, anio?y, koty, s?onie i inne zwierz?ta ;) wszystko - oczywi?cie - z gliny!

Wykorzystanie naszych produktów przekracza czasem nawet nasze wyobra?enia! Naszymi dotychczasowymi klientami s? odwiedzaj?cy ?l?sk? gie?d? kwiatow? flory?ci, styli?ci wn?trz oraz ci, którzy ceni? ekologiczne, naturalne (nie z plastiku!) i trwa?e produkty ceramiczne. Wierzymy, ?e sklep internetowy stworzy mo?liwo?? dotarcia do nas szerszemu gronu animatorów sztuki zarówno domowej jak i wi?kszych formatów.