Sklep

Uwaga!!! od 01 stycznia 2012 r do ceny wszystkich produktów w sklepie nale?y doliczy? 20 % .

W naszej ofercie:
Doniczki ceramiczne oraz os?onki ceramiczne,

Anio?y anio?ki ceramiczne stoj?ce oraz na ?cian?

Naczynia ceramiczne dla florystów i nie tylko...

Wazony wazy i patery ceramiczne

Kompozycje z naszych wyrobów


doniczki ceramiczne wazony ceramiczne ozdoby ceramiczne dekoracje ceramiczne dekory, ikebany , podstawki ceramiczne gliniane ozdoby ceramiczne doniczki donice kwadratowe producent ceramiki producent doniczek donice z gliny naczynia gliniane Ceramiczne doniczki donice z gliny mrozoodporne okr?g?e od producenta Wyroby gliniane od producenta P?ytkie misy miski ceramiczne z gliny patery od producenta Gliniane misy dla florystów naczynia ceramiczne z gliny ceny od producenta naczynka z gliny produkty ceramiczne dla florystówceramiczne doniczki donice kwadratowe producent ceramiki producent doniczek donice z gliny naczynia gliniane Ceramiczne doniczki donice z gliny mrozoodporne okr?g?e od producenta doniczki donice pod?u?ne z gliny rynny ?ódki balkonowe na taras producent ceramiki P?ytkie misy miski ceramiczne z gliny patery od producenta dzbanki gliniane na ?cian? - ozdoba na p?ot z gliny r?kodzie?o producent ceramiki imbryki z gliny, imbryk os?onka ceramiczna  producent figurka gliniana rze?ba ceramiczna kot ceramiczny od producenta figurki gliniane rze?by z gliny s?o? go??b go??bie ceramiczne ozdoby r?kodzie?o producent ceramiki anio?ek ceramiczny gliniany anio?ki z gliny producent anio?ów anio? ceramiczny anio?ek anio?ki z gliny producent anio?ów koty kotki z gliny kot ceramiczny gliniany producent ceramiki ptaki z gliny ptaszki gliniane go??bie ceramiczne producent ceramiki

Nasza historia ....

Powstali?my jako garncarski zak?ad rzemie?lniczy 25 lat temu. Produkujemy bardzo ró?norodne produkty - donice ceramiczne stawiane w eleganckich ekskluzywnych salonach jak i ozdobne naczynia wykorzystywane jako podstawy do kompozycji kwiatowych. W naszej ofercie produkcyjnej znajduj? si? równie? przedmioty i?cie dekoracyjne, np. ?wieczniki, lichtarze, florystyczne imbryki, wazony, doniczki ceramiczne, wazy, ikebany, anio?y, koty, s?onie i inne zwierz?ta ;) wszystko - oczywi?cie - z gliny!

Wykorzystanie naszych produktów przekracza czasem nawet nasze wyobra?enia! Cz?sto pomys?y produkcyjne realizuj? si? za spraw? sugestii naszych klientów. Od wielu lat zwi?zani jeste?my ze ?l?sk? gie?d? kwiatow?, na której odwiedzaj? nas flory?ci, styli?ci wn?trz oraz ci, którzy ceni? ekologiczne, naturalne (nie z plastiku!) i trwa?e produkty ceramiczne. Wierzymy, ?e sklep internetowy stworzy mo?liwo?? dotarcia do nas szerszemu gronu animatorów sztuki zarówno domowej jak i wi?kszych formatów.